Prapa\Filmat\Filmat e Edicionit tė 1-rė\Denis Profeti EN > 

DENIS PROFETI

Denis Profeti është një tregim mbi Denisin, një person i cili ka krijuar një pikëpamje mbi botën.Ideja se e ardhmja mund të lexohet përmes shenjave, të cilat janë atje, por duhet të lexohet dhe të kuptohet. Ai në fakt nuk e kanë këtë talent. Por, një shenjë kuptimplotë i është portretizuar atij nga fëmijëria dhe ai përpiqet për të lexuar atë

Denis the prophet is a tail on Denis, a person who has created a point of view on the world. The idea that the future can be read through signs, which are there but should be read and understood. He in fact does not have this talent. But, an meaningful sign is portrayed to him from the childhood and he tries to read it. 7

Skenari/Screenplay : Ilir Gjocaj
Regjia/Director: Ilir Gjocaj
Producent/Producer: Blerim Gjoci