Prapa\Filmat e Edicionit të 8-të\Baba  

Baba/Father

 

Baba/Father

Klodi jeton me babain e tij në mërgim. Jeta e tij komplikohet kur gjen babain e tij të vdekur në shtëpinë e tij…

Klodi lives with his father in exile. His life is complicated when his father is found dead in his home ...

 

 

 

 

Gledis Bica

Gledis Bica ka lindur në Tiranë më: 16.04.1988. Në moshën 17 vjeçare ka realizuar filmin e tij të parë të shkurtër, Më pas ka ndjekur studimet në Akademinë e Filmit “MARUBI”, ku është diplomuar këtë vit. Ka realizuar 3 dokumentarë të shkurtër dhe tre fiksion, I fundit “Bábá”. Në të njëtën kohë është dhe drejtor i “l First Step Film Festtival”, Festivalit Ndërkombëtar të Studentëve në Tiranë.

Gledis Bica was born in Tirana on April 16, 1988. At 17 he made his first film short, then pursued studies at the Academy of Film “Marubi” where he graduated this year. He has made three short documentaries and three fiction films, most recently Bábá. He also directs the First Step Film Festival, an international student festival in Tirana.


DIRECTOR: Gledis Bica;
SCRIPTWRITER: Gledis Bica;
CINEMATOGRAPHER: Gledis Bica;
EDITOR: Fatmir Murataj:
COMPOSER: Mardi Lleshi;
MAIN CAST Klodian Hoxha